Wie zijn wij

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een agentschap van de Vlaamse overheid. We zijn actief op verschillende domeinen:

 • we zetten ons in voor goed functionerende lokale besturen;
 • we gaan voor sterke en duurzame steden;
 • we werken aan gelijke kansen voor elke Vlaming;
 • we werken mee aan het dichten van de herkomstkloof in onze samenleving;
 • we ondersteunen het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand;
 • we ondersteunen de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen.

Onze missie is:

ABB bouwt mee aan duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit door burgers en bestuur te verbinden en te versterken.

Onze visie is:

ABB is een wendbare organisatie die het beleid inspireert en antwoorden aanreikt voor de bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Door het verder uitbouwen en aanwenden van onze kennis, onze expertise en ons netwerk willen we de referentie zijn voor burgers en bestuur.

Wij verbinden en versterken burgers en bestuur door:

 • het bevorderen van gelijke kansen en het samenleven van burgers in diversiteit.
 • een beleidskader en instrumenten aan te reiken die de relatie tussen burgers en bestuur bevorderen.
 • in te zetten op de versterking van de bestuurskracht van lokale besturen, zodat taken op het meest burgernabije niveau kunnen worden uitgevoerd.

Ons ondernemingsplan

cover ondernemingsplan

We ondersteunen drie ministers:

 • Bart Somers (Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Gelijke kansen, Integratie en Inburgering)
 • Ben Weyts (Vlaamse Rand)
 • Benjamin Dalle (Brussel).

Ons logo

Download ons logo (ZIP) in verschillende bestandsformaten