Klachten

Klachten over de werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Wanneer je niet tevreden bent met de dienstverlening van het Agentschap Binnenlands Bestuur of met de uitvoering van haar opdracht, neem je bij voorkeur contact op met de dossierbehandelaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Als dit contact geen voldoening schenkt, kan je een klacht indienen bij:

Agentschap Binnenlands Bestuur
Klachtendienst
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail: klacht.abb@kb.vlaanderen.be .

Heeft jouw klacht nog steeds geen bevredigend antwoord, dan kan je terecht bij de ombudsdienst van de Vlaamse overheid.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

 

Wil je een klacht indienen tegen een beslissing van een lokaal of provinciaal bestuur? Raadpleeg de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht.