Inschrijving studiedag 'Samenleven in Diversiteit in Cijfers'

Wij nodigen je graag uit op de voorstelling van de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. Deze studiedag vindt plaats op dinsdag 8 mei in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen.

Programma

9 u. - 9.30 u.

Onthaal en koffie

9.30 u. - 10 u.

Verwelkoming door Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur

10 u. - 10.30 u.

Voorstelling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor
Jo Noppe (Statistiek Vlaanderen)

10.30 u. - 11.30 u.

Voorstelling van de survey ‘Samenleven in Diversiteit’
Karen Stuyck en Gerlinde Doyen (Agentschap Binnenlands Bestuur)

11.30 u. - 11.50 u.

Koffiepauze

11.50 u. - 12.30 u.

Reflectie door Arjen Verweij
Adviseur Onderzoek en Kennis bij de directie Samenleving en Integratie van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag). Opdrachtgever van de Survey Integratie Minderheden (SIM)

12.30 u. - 13.40 u.

Broodjeslunch

13.40 u. - 15.15 u.

4 parallelle sessies, met telkens een thematische toelichting van de resultaten van de survey ‘Samenleven in Diversiteit’, een panelgesprek met 3 experten en ruimte voor uitwisseling.

Sessie A

Attitudes ten aanzien van diversiteit, gendergelijkheid, holebiseksualiteit en geloofsbeleving
Panel: Tinneke Beeckman (Filosofe), Alan De Bruyne (Diversito), Klaartje Van Kerckem (Merhaba)

Sessie B

Sociale identiteit en diversiteit van sociale contacten
Panel: Lamia Cheba (Bazzz), Mark Elchardus (Socioloog), Don Pandzou (Ambrassade)

Sessie C

Werk en inkomen
Panel: Jan Denys (Randstad), Ahmed Al Taaiy (Stad Antwerpen), Patrick Noel Vercruysse (VDAB)

Sessie D

Taalkennis, taalgebruik en taalbeleid
Panel: Kevin De Coninck (Nederlandse Taalunie), Mariet Schiepers (Centrum voor Taal & Onderwijs), Gunther Van Neste (Huis van het Nederlands Brussel)

15.30 u. - 16 u.

Plenaire afsluiting

16 u. - 17 u.

Receptie

Interesse? Schrijf je hieronder in! Deelname is gratis.

Opgelet: slechts 1 keuze mogelijk.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om vermelding tolk gebarentaal, ...