Wie zijn wij

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een agentschap van de Vlaamse overheid. We zijn actief op verschillende domeinen:

  • we zetten ons in voor goed functionerende lokale besturen;
  • we gaan voor sterke en duurzame steden;
  • we werken aan gelijke kansen voor elke Vlaming;
  • we werken mee aan het dichten van de herkomstkloof in onze samenleving;
  • we ondersteunen het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand;
  • we ondersteunen de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen.

ABB levert als kenniscentrum essentiƫle bouwstenen voor de vormgeving van het beleid in elk van deze domeinen.

We ondersteunen drie ministers:

  • Liesbeth Homans (Lokaal Bestuur, Stedenbeleid, Gelijke kansen, Integratie en Inburgering)
  • Ben Weyts (Vlaamse Rand)
  • Sven Gatz (Brussel).