Is een versnelling in schaalanciënniteit combineerbaar met de toekenning van een functioneringstoelage als gevolg van een gunstige evaluatie?

Printvriendelijke versie
Datum: 
21.04.2011
Situering: 
BVR van 7/12/2007 art 48

Theoretisch zou het mogelijk zijn om zowel een versnelling van de functionele loopbaan toe te kennen als een functionering- of managementtoelage. Dat is echter niet opportuun omdat er dan een dubbele beloning wordt toegekend. De opsomming in het verslag aan de Vlaamse Regering bij het BVR rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007 van mogelijke gevolgen aan positieve zijde wil een aantal mogelijkheden aanreiken, maar het is niet de bedoeling om die allemaal tegelijk toe te passen. De beloning moet proportioneel zijn en binnen de grenzen van de redelijkheid blijven.