Nieuws Agentschap Binnenlands Bestuur

Inschrijving Ronde van Vlaanderen

Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, zal haar beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid toelichten aan de lokale en provinciale toppolitici en leidend ambtenaren.Deelname aan de ontmoetingsavonden is gratisInschrijven is verplicht via onderstaand formulier. (Let op: inschrijven is enkel mogelijk indien u een uitnodiging heeft ontvangen.)

Schrijf u hier online in!

Het Agentschap Binnenlands Bestuur

ABB creëert een kader voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid over het binnenlands bestuur, de steden, de inburgering en integratie, zodat lokale en provinciale besturen en de organisaties uit de inburgerings- en integratiesector een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger.

Concreet werkt ABB voor gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeente- en provinciebedrijven.