Nieuws Agentschap Binnenlands Bestuur

Het Agentschap Binnenlands Bestuur

ABB creëert een kader voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid over het binnenlands bestuur, de steden, de inburgering en integratie, zodat lokale en provinciale besturen en de organisaties uit de inburgerings- en integratiesector een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger.

Concreet werkt ABB voor gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeente- en provinciebedrijven.