Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

ABB creëert een kader voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid over het binnenlands bestuur, de steden, de inburgering en integratie, zodat lokale en provinciale besturen en de organisaties uit de inburgerings- en integratiesector een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger.

Concreet werkt ABB voor gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeente- en provinciebedrijven.

 

Limburgse afdeling Agentschap Binnenlands Bestuur verhuist

Op 9 januari 2015 verhuist de Limburgse afdeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur van het provinciehuis te Hasselt naar het Vlaams Administratief Centrum Hendrik Van Veldeke te Hasselt.

Nieuw postadres vanaf 9/1/2015:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Hendrik Van Veldeke
Koningin Astridlaan 50 bus 10
3500 Hasselt

Telefoonnummers, faxnummer en e-mailadressen blijven onveranderd.