Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

ABB creëert een kader voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid over het binnenlands bestuur, de steden, de inburgering en integratie, zodat lokale en provinciale besturen en de organisaties uit de inburgerings- en integratiesector een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger.

Concreet werkt ABB voor gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeente- en provinciebedrijven.

 

Beleids- en Beheerscyclus

Uiterlijk vanaf financieel boekjaar 2014 starten alle gemeenten, OCMW’s en provincies met de beleids- en beheerscyclus (BBC). 

De BBC reikt een instrument aan voor het planmatig beleid  en het strategisch management van de lokale besturen en voor de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van de beleidsdoelstellingen, gekoppeld aan een nieuw financieel instrumentarium.

Meer informatie op de sectie van bbc